Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, po ostatnich wynikach badania wody na kąpielisku przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,  Burmistrz Miasta Wałcz zdecydowała o kolejnym badaniu stanu jakości wody. W dniu 07 sierpnia 2018 r. inspektorzy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wałczu dokonali pobrania próbek wody na kąpielisku przy ul. Chłodnej. Próbki zostały wysłane do akredytowanego laboratorium filii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej  w Szczecinie - Oddział Laboratoryjny Szczecinek, w którym przejdą badania w zakresie parametrów zgodnych z przepisami. Niezwłocznie po otrzymaniu wyników badania wody powiadomi mieszkańców o jej stanie.