Miasto Wałcz może pochwalić się bardzo wysoką oceną pre-ratingową, świadczącą o wysokiej wiarygodności i wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Ocena na poziomie inwestycyjnym oznacza bardzo dobry stan finansów publicznych Miasta Wałcz. Na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego, Agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. dokonała oceny jednostek samorządowych na poziomie inwestycyjnym. Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez nasze miasto.

 „Jestem zadowolona z tak obiektywnej i niezależnej oceny agencji ratingowej, która utwierdziła mnie w przekonaniu, że działania, które podejmujemy każdego dnia dla dobra naszej małej ojczyzny są podejmowane w sposób skuteczny, odpowiedzialny i racjonalny.” –powiedziała Bogusława Towalewsaka Burmistrz Miasta Wałcz.