22 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji Święta 100 batalionu łączności
Nie było to zwykłe coroczne święto, ponieważ w tym roku – 29 czerwca 100 batalion łączności osiągnie pełnoletność.
Na uroczysty apel zostało zaproszone znamienite grono gości – przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych. Niezwykłym wydarzeniem było to, że po raz pierwszy w koszarach w roli kompanii i asysty honorowej wystawiono kompanię reprezentacyjną Wojsk Lądowych.

Uroczysty apel rozpoczął się od podania komendy przez dowódcę uroczystości ppor. Pawła Rogalskiego do wprowadzenia kompanii honorowej na plac. Następnie w samo południe dowódca 100bł ppłk Sebastian Trojanowski złożył meldunek dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W płk. Jackowi Rolakowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po zajęciu przez zaproszonych gości miejsc na trybunie poczet flagowy podniósł na maszt flagę państwową, a przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy z ust wszystkich wydobyły się słowa Mazurka Dąbrowskiego.
Uroczysty apel z okazji Święta batalionu był też dobrym momentem do podsumowania zadań realizowanych w 2018 roku i podziękowania oraz uhonorowania żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Po odczytaniu rozkazu dziennego dowódca 100bł ppłk Sebastian Trojanowski wręczył wyróżnionym nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne.
Następnie Prezes Ligi Obrony Kraju w Wałczu Pan ppłk rez. Zbigniew Stusik na podstawie Regulaminu Krzyża „Za zasługi dla Ligi Obrony kraju” nadał Brązowy Krzyż Zasługi dowódcy 100bł oraz Szefowi Sekcji Komunikacji Społecznej mł. chor. Jackowi Borowskiemu.
Kolejnym elementem było przyznanie Odznaki Pamiątkowej 100bł – dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Panu płk. Jackowi Rolakowi, którą osobiście wręczył dowódca 100bł ppłk Sebastian Trojanowski.
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, a na zakończenie kompania reprezentacyjna Wojsk Lądowych wykonała musztrę paradną, po której odbyła się defilada pododdziałów.

Źródło:
tekst  kpr. Katarzyna Bośka
zdjęcia: kpr. Tomasz Minko