Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres 01.01.2018  r. – 30.06.2018 r. odbędzie się dla Wnioskodawców, których nazwisko rozpoczyna się na literę w dniach :

A - K  4 lipca 2018 r. w godzinach 09:00 - 14:00
L - M  5 lipca 2018 r. w godzinach 09:00 - 14:00

0 - Z   6 lipca 2018 r. w godzinach  09:00 - 14:00


Dla osób, które zadeklarowały wypłatę stypendium szkolnego na konta bankowe wypłaty odbędą się w dniu 04 lipca 2018 r.

Odbiór stypendium wyłącznie po przedłożeniu dowodu osobistego.