12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu miała miejsce uroczystość przekazania nowego samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla podopiecznych ŚDS.

Zakup 9-cio osobowego busa został sfinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar D - likwidacja barier transportowych".

Uroczystość, w której brała udział Burmistrz Miasta Wałcz Pani Bogusława Towalewska, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON Pani Anna Rąbel, Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny oraz dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych instytucji pomocowych, miała charakter humorystycznego i trochę sentymentalnego pożegnania starego samochodu oraz przyjęcia nowego.

Były satyryczne wiersze i piosenki w  wykonaniu podopiecznych ŚDS, rozstrzygnięcie konkursu na nazwę własną samochodu, uroczyste przecięcie wstęgi, a także tort z wizerunkiem nowego samochodu.