W dniu wczorajszym  przedstawiciele wałeckiego ratusza złożyli wizytę pani Marii Gąsiorowskiej, która 26 lutego br. ukończyła 104 lata.  

Tak piękny Jubileusz, to doskonała okazja do przypomnienia najważniejszych  wydarzeń z życia  Jubilatki.


Pani Maria Gąsiorowska  urodziła się 26 lutego 1914r.  w Biskupiczach Ruskich na Wołyniu, gdzie spędziła lata młodości a także  wyszła za mąż i urodziła  dzieci. Z uwagi na niebezpieczeństwo,  które groziło ludności polskiej na tych terenach w 1944r. rodzina Pani Gąsiorowskiej opuściła Wołyń, przekroczyła nielegalnie granicę i zatrzymała  się we wsi Skarżysko-Kamienna, w obecnym województwie  świętokrzyskim. Tam borykając się z trudnościami i ciężkimi warunkami bytowymi  dotrwała  do końca wojny. Rodzina Pani Marii jako jedna z pierwszych  trafiła na Ziemie Odzyskane  do Wałcza. Ze względu na stan zdrowia męża  i zalecenie zmiany klimatu przez lekarzy, Pani Maria z rodziną w 1947r. trafiła do Jeleniej Góry, a następnie do Cieplic. Do Wałcza wróciła w 1960r. i odtąd już go nie opuściła. Doskonale pamięta  czas wojny. Wspólnie z mężem Antonim Gąsiorowskim  była zaangażowana w działalność konspiracyjną  na Wołyniu, działając pod  pseudonimem  „Ruta".

Wiele osób pamięta  męża Pani Marii - Antoniego Gąsiorowskiego, charakterystycznej  dla Wałcza postaci fotografa. Antoni Gąsiorowski fotografował piękno Ziemi Wałeckiej, jej przyrodę i historię, upamiętniał wydarzenia ważne dla miasta i jego mieszkańców.

Pani Maria urodziła dwoje dzieci Bożenę i Jerzego. Doczekała się 4 wnuków, 7 prawnuków i 2 praprawnuków. W swoim codziennym życiu zajmowała się domem,  wychowywaniem dzieci, lubiła pracować w ogrodnictwie. Obecnie jubilatka cieszy się dobrym  stanem zdrowia.

Jak mówi rodzina Pani Marii,  jej „recepta"  na długowieczność to ciężka praca.
Podczas uroczystości jubilatka nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin i powinszowań.
Zastępca Burmistrza  Miasta Wałcz Pan Waldemar Lechnik oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich /…/ Pani Lilla Możejko złożyli Jubilatce gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Na ręce Pani Marii przekazali również list gratulacyjny , kwiaty oraz słodki upominek od władz miasta