Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia.
Zarządzenie Nr 0050.1.96.2024 images/OFERTY/Zarzadzenie_o_konkursie.pdf
Treść ogłoszenia Ogłoszenie
Zgłoszenie kandydata Zgłoszenie kandydata
Potwierdzenie złożenia oferty Potwierdzenie złożenia ofert
Oświadczenie oferenta Oświadczenie