Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu.

Nabór prowadzony będzie od dnia 06.06.2024r. do dnia 26.06.2024r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, do którego należy dołączyć oświadczenie kandydata (dokumenty dostępne do pobrania poniżej).

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie – treść ogłoszenia images/OFERTY/Zarzdzenie.pdf
  2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia – formularz images/OFERTY/Zacznik_nr_1__Formularz_zgoszenia.pdf
  3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia – oświadczenie kandydata images/OFERTY/Zacznik_nr_2__Owiadczenie_kandydata.pdf

Statut Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaWalcz/document/940270/Uchwala-VIII_LXXI_559_23

Dodatkowe informacje: Wydział Spraw Społecznych, tel. 67 258 44 71 wew. 56 lub 57.