Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „„XVII Wałeckie spotkania artystyczne Osób z Niepełnosprawnościami CON ANIMA” ”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 16.04.2024r. do dnia 23.04.2024r. Zgodnie z art. 19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

images/OFERTY/oferta_19a.pdf