Oferta na realizację zadania publicznego - UKS "VICTORIA"

 

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „ Organizacja Regat kajakowych XXIII Memoriału im. Mariana Matłoki, XLI Memoriał im. Kazimierza Góreckiego”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 08.04.20234 r. do dnia 15.04.2024 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

link