Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt budowy monitoringu pn. „Modernizacja oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Wałcz” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.

Celem programu jest wzmocnienie bezpieczeństwa w  miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł

Dzięki modernizacji i rozbudowie monitoringu nastąpi wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz możliwość unowocześnienia systemu. Rozwiązanie to usprawni działanie organów ścigania oraz wpłynie znacząco na czas reakcji na zaistniałe zdarzenia. Projekt realizowany jest w  partnerstwie z policją.

Poza montażem kamer realizowana jest także kampania informacyjna, podczas której wraz z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, informujemy mieszkańców za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz na bezpośrednich spotkaniach na temat usprawnienia systemu monitoringu oraz płynących z tego korzyści. Ponadto, poruszany jest temat związany z brakiem anonimowości sprawców. Usprawnienie systemu monitoringu wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wykrywalność sprawców działań niezgodnych z prawem.

 

Lokalizacja umiejscowienia kamer monitoringu Miasta Wałcz

 1. Plac Wolności – Kilińszczaków - 1
 2. Tęczowa – Kilińszczaków- 1
 3. Plac Zesłańców Sybiru- 1
 4. Kilińszczaków (skwer przy fontannie) – 1
 5. aleja Aten Wałeckich (nadbrzeże jeziora) - 1
 6. Kamera nabrzeża jeziora Raduń – ul. Miła- 1
 7. Kamera nabrzeża jeziora Raduń – „Przy Zegarze MOSIR” - 1
 8. Kamera nabrzeża jeziora Raduń – „Przy mostku” – 1
 9. Kamera nabrzeża jeziora Raduń – „Przy Grzybku” - 1
 10. Ścieżka rowerowa, przy tzw. „widoku” - 1
 11. Plac Zesłańców Sybiru, tzw. „ryneczek” od strony ul. Kościuszkowców - 1
 12. Kamera przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zapewniające podgląd na boisko oraz przy szatniach- 1
 13. Kamera przy Urzędzie Miasta w Wałczu obejmujące Plac Wolności- 1
 14. Kamera na ul. Nadjeziornej przy szatniach, zapewniając podgląd na plażę miejską nad J. Zamkowym - 2
 15. Kamera mobilna - przenośny punkt kamerowy - kamerę mobilną zasilaną bateriami - 1

Gmina Miejska Wałcz w ramach projektu wymieniła dwa punkty kamerowe znajdujące się w lokalizacjach: na Promenadzie przy J. Raduń oraz na osiedlu widok przy „Grzybku”