23.10.2023 r. w Sali Widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się oficjalne wręczenie nagród w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

W dniu 29 maja 2018 r. Rada Miasta Wałcz przyjęła Uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Stypendialnego. Głównym celem programu jest promocja dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz tworzenie pozytywnych wzorców dla ich rówieśników. Dodatkowo, program ma na celu motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci oraz realizację indywidualnych możliwości rozwoju młodych ludzi. W ramach Miejskiego Programu Stypendialnego w Wałczu przyznano łącznie 134 stypendia. Za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe przyznano 79 stypendiów, za działalność społeczną – 53 stypendia, natomiast za działalność artystyczną – 1 stypendium. Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 54 700 złotych. Program ten stanowi cenny wkład w rozwój dzieci i młodzieży uzdolnionej w Wałczu. Poprzez przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe, społeczne czy artystyczne, program motywuje młodych ludzi do dalszej pracy i rozwijania swoich pasji oraz talentów.Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji