Burmistrz Miasta Wałcz informuje o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom
w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Wałcz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w latach szkolnych od 2023/2024 do 2025/2026”.

Szczegóły w załączniku: images/OFERTY/zarzdzenie_wyniki_konkursu.pdf