Ważne informacje dotyczące sprzedaży węgla

  1. Węgiel sprzedawany jest w cenie 1950,00 zł brutto za 1 tonę węgla. Jest to węgiel importowany, sortyment orzech o  frakcji 25 +mm oraz groszek/ekogroszek o frakcji 8-25 mm. Transport węgla ze składowiska do gospodarstwa domowego jest bezpłatny.
  2. Zakupu węgla należy dokonać w kasie Urzędu Miasta od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz od środy do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 z  wyłączeniem 23 oraz 30 grudnia 2022 roku. Po otrzymaniu dowodu zakupu – faktury należy udać się do składu węgla w celu odbioru węgla.
  3. Osoby uprawnione do zakupu informowane są przez Urząd w kolejności, zgodnie z terminem złożenia wniosku o  zakup.
  4. Lokalizacja składowiska: Bydgoska 86, 78-600 Wałcz. Odbiór węgla po okazaniu faktury. Telefon kontaktowy do składu opału 515-107-867. Skład opału jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 oraz w  soboty od 8:00 – 13:00.
  5. Szczegółowe informacje na temat węgla można uzyskać w  Urzędzie pod numerem telefonu 67- 258-44-71 w. 36.
  6. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o  dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.). Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w  ilości co najmniej 3 ton oraz złożył do Urzędu Miasta wniosek o preferencyjny zakup węgla.
  7. Zmiana rozporządzenia, które weszło w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.)  do 3 ton po złożeniu wniosku o  zakup.