Polska będzie się inspirować Zielonym Wałczem?


Powoli opadają emocje po konferencji nt. zielonej energii, która miała miejsce 12 grudnia w Wałczu. Frekwencja osób biorących w niej udział
 może świadczyć jedynie o rosnącym zainteresowaniu wodorem, fotowoltaiką czy transportem elektrycznym.  Znaleźliśmy się w czasach transformacji energetycznej związanej z koniecznością rezygnacji z węgla, a także pogłębionej dywersyfikacji źródeł, kierunków i dostaw energii. Wymiana doświadczeń, oraz realne działania stanowią kluczowy element naszego bezpieczeństwa energetycznego w przyszłości.

Konferencja Wałcz Międzyregionalne Centrum Zielonych Technologii to kolejne spotkanie w historii miasta, które przyciągnęło uczestników z całej Polski. Po spotkaniu organizowanym na temat budowy S10 łączącej Wałcz ze Szczecinem, Bydgoszczą czy Warszawą kilka lat temu teraz tematem dyskusji była zielona energia w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Do Wałcza przyjechali przedstawiciele firm i samorządów oraz agencji rządowych z Lublina, Poznania, Gniezna, Gdańska, Szczecina czy Piły. Celem spotkania była dyskusja wokół wizji utworzenia Międzyregionalnego Centrum Rozwoju Zielonych Technologii w Wałczu.

- Wałcz w sposób naturalny jest miastem zielonym położonym pomiędzy lasami i jeziorami. Od kilku lat krok po kroku prowadzimy działania w kierunku miasta zeroemisyjnego. Pierwsze były autobusy o wysokiej normie emisji, a obecnie przygotowujemy przetarg na kolejnych 8 tym razem elektrycznych autobusów. Zmieniamy system ogrzewania miasta, podłączamy mieszkańców do ciepła z sieci ograniczając liczbę punktów kominów w domach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pozyskaliśmy kwotę ok 1.5 mln zł, które trafiły do naszych mieszkańców na termomodernizację budynków oraz zmianę systemu ogrzewania (likwidację tzw. kopciuchów). Nasze jednostki takie jak zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji czy Zakład Komunikacji Miejskiej również w zielonej energii upatrują szanse nie tylko na obniżenie kosztów, ale również na ekologiczny rozwój. Prowadzimy również liczne działania edukacyjne, ponieważ w naszej ocenie tylko eko edukacja od najmłodszych lat to jedyna droga do zbudowania świadomego społeczeństwa w przyszłości.  – mówi Maciej Żebrowski.

Konferencja w Wałczu ma być odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez samorządy w Polsce. – Potrzebne są technologie, kadry naukowe i technicy oraz nowoczesne firmy. To wszystko może dziać się w Wałczu poprzez fundusze europejskie - mówił do zebranych Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Robert Michalski, ekspert ds. funduszy europejskich z dużym doświadczeniem w samorządzie, mówił o możliwościach finansowania inwestycji zielonych dla miast i przedsiębiorców.

Interesujących wniosków dostarczyli uczestnicy debaty na temat zarządzania energią. Prezesi miejskich spółek w Wałczu zwracali uwagę na potrzebę dofinansowania przedsiębiorstw komunalnych w małych i średnich miastach. - Pieniądze są potrzebne na drodze do transformacji energetycznej miast, dla zdrowia mieszkańców, by tworzyć przyjazny klimat dla przyszłych pokoleń – mówił Adam Biernacki, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcza. Łukasz Janczak z portalu rezerwacji noclegów Stayget,com przekonywał, że według badań klienci wolą wybierać miasta zielone lub dopłacić do pobytu w takim miejscu by wpływać na ochronę środowiska.

Mikołaj Kołodziejczak z Polskiej Grupy Wodorowej w Gnieźnie i Wielkopolskiej Izby Gospodarczej zwrócił uwagę na potrzebę budowania polskich technologii. Wałcz tworząc centrum technologii zielonych dla miast wpisuje się w kierunek wspierania polskiego przemysłu biogazowni, fotowoltaiki i wodoru. To były ważne informację dla uczniów Rolniczego Centrum Kształcenia i I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu, którzy licznie wzięli udział w konferencji.

Konferencja na temat utworzenia Międzyregionalnego Centrum Zielonych Technologii w Wałczu toczyła się wokół finansów na inwestycje ekologiczne. Budżet gminy bez podatków nie ma możliwości działania, a je dają m.in. przedsiębiorstwa. Bartosz Świtała z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zwrócił uwagę w czasie debaty na coraz częstsze wymogi inwestorów w dostępie do zielonej energii oraz opinii na temat miast w zakresie działań proekologicznych.

Pieniądze są – mówi Bartosz Hanas z Banku Gospodarstwa Krajowego SA. – Potrzebne są dobre projekty i nasz bank w tych procesach będzie wspierał samorządy. Mamy gotowe produkty finansowe dla samorządów, ale też możemy ustalać szczegółowe działania – przekonywał przedstawiciel BGK, partner konferencji w Wałczu. Marcin Hołub, prezes MPOWER w Szczecinie, przekonywał, że nowe technologie to szanse na ożywienie miast położonych dalej od dużych aglomeracji. – Nasza wizja to zmiany zasilania na wodorowe istniejących pojazdów, produkcja nowych pojazdów. A do tego są potrzebni pracownicy dobrze przygotowani. Takim miejscem do centrum serwisu może być Wałcz – mówił Marcin Hołub. Efektem jednej z debat będą testy produkowanych w Szczecinie łodzi zasilanych wodorem, które mają odbyć się na wałeckich jeziorach.

Efektem konferencji jest podpisanie porozumienia dla utworzenia Międzyregionalnego Centrum Zielonych Technologii w Wałczu.

Partnerami strategicznymi konferencji byli: Miasto Wałcz, Polska Grupa Wodorowa, Klaster Metalowy „Metalika”, Bank Gospodarstwa Krajowego, Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Gryficki Klaster Energii.

Zdjęcia:Źródło informacji: M. Ejma, Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta