Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Aktywny Senior" W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 23.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta