W dniu 26.09.2022r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta inauguracja II Wałeckich Dni Seniora.

Wydarzenie organizowane jest przez Burmistrza Miasta Wałcz i Miejską Radę Seniorów we współpracy z wałeckimi organizacjami senioralnymi, pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza. Motto tegorocznych Dni Seniora to „Sztuka jako pasja i sposób na życie”. Taki właśnie tytuł nosi wystawa prac wałeckich seniorów, które już od 18 września można podziwiać w sali klubowej WCK.

Seniorów oraz zaproszonych gości, powitał Burmistrz Miasta Wałcz, Maciej Żebrowski:

„Spotkaliśmy się dziś tutaj w Wałeckim Centrum Kultury by wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Wyjątkowy nie tylko dla Was drodzy Seniorzy, ale również i dla całej społeczności naszego miasta. Wałeckie Dni Seniora odbywają się oficjalnie, co prawda po raz drugi, jednak wielokrotnie wspólnie celebrowaliśmy Wasze święto.  Dla mnie jesteście niesamowitą grupą ludzi, która odgrywa niezwykła rolę w naszym mieście i za to jestem Państwu ogromnie wdzięczny. Gdy rozpoczęła się pandemia, pomimo strachu i obaw to Wy ruszyliście z inicjatywą szycia maseczek, gdy wybuchła wojna na Ukrainie to właśnie seniorzy wspierali nasze akcje sortowania otrzymanych darów i pakowania kolejnych transportów.
W każdym organizowanym przez nas evencie to właśnie Państwo jesteście znaczącą grupą wyraźnie akcentującą swoją obecność, jak choćby ostatni Narodowy Dzień Sportu i nasze aktywne Panie, które dzielnie dawały sobie radę z ciężarami.

W ostatnim czasie dość często szczególnie w mediach mówi się o tym, że polskie społeczeństwo się starzeje, ale mało, kto podkreśla fakt jak aktywni i zaangażowani są dzisiejsi Seniorzy. Nie jeden młody człowiek mógłby pozazdrościć Państwu wigoru, energii i pozytywnego nastawienia. Kochani, to Wy jesteście strażnikami tradycji,  więzi rodzinnych,  kultury naszego regionu i naszej miejscowości.

Miasto Wałcz podejmuje wiele inicjatyw na rzecz osób starszych, jak choćby utworzenie Miejskiej Rady Seniora, utworzenie Klubu SENIOR+, opracowanie lokalnej strategii senioralnej czy wdrożenie programu Karty Seniora. Wszystkie te działania są odpowiedzią na Wasze potrzeby i wypowiedziane podczas wielu spotkań oczekiwania.
I choć na co dzień pracujemy wspólnie, to właśnie w tym szczególnym dniu
jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję Wam, za to, że jesteście, za to, że wspieracie
i kochacie swoje miasto, za to, że dzięki Wam dziś tu i teraz możemy cieszyć się teraźniejszością, czerpiąc z doświadczeń przeszłości.

W imieniu własnym, całego Kierownictwa oraz Pracowników Urzędu życzę Państwu długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, wielu radości i uśmiechu na twarzy, oraz oczywiście wysokich emerytur. Znany amerykański polityk Benjamin Franklin powiedział, że „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu". Wszystkim Państwu życzę, zatem braku czasu ...”

Po oficjalnym otwarciu nie mogło zabraknąć oczywiście wyróżnień i podziękowań. Szczególnie, że Wałeccy seniorzy to ludzie aktywni z prawdziwą artystyczną pasją – taka aktywność zawsze powinna spotkać się z podziwem i uznaniem. Dlatego też Burmistrz Miasta Wałcz oraz Starosta Powiatu Wałeckiego podczas inauguracji wręczyli podziękowania seniorom artystom.

Imprezę uświetnił program artystyczny  w wykonaniu BAR-Biesiadny Ansambl Rozrywkowy. Kolejnym wydarzeniem poświęconym sztuce będzie wieczór poezji – „Międzypokoleniowe spotkanie poetyckie”, które odbędzie się 28 września o godz.  17 w WCK.

Wydarzenia związane Wałeckimi Dniami Seniora zostały dofinansowane z projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów”.

Dziękujemy za pomoc wolontariuszom z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu.

Zdjęcia: Weronika Wojciechowska

Źródło informacji: M. Korytkowska, Inspektor ds. Spraw Społecznych.