Dnia 6 i 7 lipca br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyły się jubileusze  Złotych Godów Państwa:

Marii i Andrzeja Karczewskich-  małżeństwo zawarte dnia 29.01.1972r. 

Eugenii i Ryszarda Gardzińskich- małżeństwo zawarte dnia 25.03.1972r. 

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica szczególna i wyjątkowa, tak jak wyjątkowi są Dostojni Jubilaci. Przeżyć ze sobą mimo wielu przeciwności losu, mimo trudów dnia codziennego ponad pół wieku, to nie lada sztuka.

Takie uroczystości w wałeckim urzędzie zdarzają się najwyżej parę razy w roku.   

Burmistrza Miasta Wałcz Maciej Żebrowski podczas dekoracji dziękował Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych oraz przyszłych małżonków. Przyznany medal jest jedynym wyróżnieniem, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. To swoista nagroda, za to, że małżonkowie wytrwali w miłości, że byli wierni złożonej 50 lat temu przysiędze.

Dobre, szczęśliwe, przykładne małżeństwo jest zasługą zarówno żony jak i męża, dlatego też w podziękowaniu za przeżyte pół wieku Dostojna Para odnowiła przyrzeczenia małżeńskie. Receptą na udany związek, jak podkreślali Jubilaci, jest po prostu miłość, wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech Państwa związek zawsze będzie wzorem dla przyszłych małżonków.

Serdecznie gratulujemy.