W dniu 23.06.2022 odbył się ostatni, IV warsztat w ramach prac nad „Lokalną strategią polityki senioralnej Miasta Wałcz”.

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, Miejska Rada Seniorów w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz finalizują prace nad stworzeniem strategii, której wdrożenie przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych i będzie gwarancją realizacji praw osób starszych na terenie Miasta.

Podczas wszystkich spotkań warsztatowych rozpoznawaliśmy sytuację seniorów w Wałczu, , sprzyjające im rozwiązania oraz bariery, staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: Co zrobić, aby seniorom w naszym mieście żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny zostać podjęte przez lokalne władze, instytucje czy organizacje społeczne? Jakie profesjonalne przedsięwzięcia i inwestycje są najpilniejsze? W spotkaniach uczestniczyli zarówno członkowie Miejskiej Rady Seniorów jaki i przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, którym zależy na dobrostanie najstarszych mieszkańców Miasta.

Planowane cele i działania oparte są na opiniach mieszkańców Miasta, które pozyskaliśmy na podstawie ankiet, dzięki czemu mamy realny obraz, tego w jakim kierunku należy iść.

Prace w ramach warsztatów pozwoliły na przygotowanie przez koordynatorów Projektu Rady Seniorów – profesjonalne i zaangażowane, wstępnego projektu dokumentu, który lokalna społeczność seniorów będzie mogła zaproponować samorządowi do wdrożenia. 
Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych