Od 24 lutego 2022 roku, tj. dnia bestialskiej napaści Rosji na Naszego Sąsiada - Ukrainę,

nasze szkoły podstawowe i przedszkola zapisały na zajęcia lekcyjne i wychowawcze 119 chętnych uczniów z Ukrainy. Staraliśmy się, aby to przyjęcie, pomimo wielu trudności, było profesjonalne, ciepłe i serdeczne.  Zasady pracy omówiliśmy na licznych spotkaniach z rodzicami i ich dziećmi. Życzeniem rodziców jest to, aby ich dzieci nie czuły się samotne i to udało się zorganizować poprzez umieszczanie uczniów w grupach i klasach z rówieśnikami z polski. Skierowaliśmy dodatkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców i uczniów sygnalizującym taką potrzebę. Dla wszystkich uczniów zorganizowaliśmy w planie nauczania dodatkowe lekcje z języka polskiego, a chętni nasi nauczyciele są w trakcie nauki języka ukraińskiego.

Jesteście Naszymi Gośćmi, Naszymi Przyjaciółmi robimy i zrobimy wszystko, abyście czuli się u nas dobrze. Nie zastąpimy Wam rodzinnego domu ani Waszych nauczycieli z Waszych szkół na Ukrainie, jednak z sercem, życzliwością i otwartością uczynimy wszystko, abyście w te dni, które spędzacie w Naszej Ojczyźnie, czuli się dobrze i spokojnie.
Źródło informacji: M. Tobiasz, Wydział Oświaty