Wszystko, co w życiu zrozumiałem, zrozumiałem tylko dlatego, że kocham

Lew Tołstoj

DIAMENTOWE  i ZŁOTE GODY w URZĘDZIE MIASTA WAŁCZ

25 listopada br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyły się bardzo ważne uroczystości: 60-lecia oraz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 

Diamentowa para to Państwo Wacława i Erwin Bittnerowie, którzy dokładnie 25 listopada 1961r. zawarli związek małżeński, przyrzekając sobie miłość. Przyrzeczenia tego dotrzymali, mimo wielu zdarzeń życiowych, mimo trudów dnia codziennego. Państwo Bittnerowie medale za 50-lecie otrzymali już dziesięć lat temu.

Natomiast Złote pary to Państwo: Teresa i Edward Szapowiczowie, którzy małżeństwo zawarli 11.04.1971r. oraz Danuta i Piotr Kuszlecow, którzy małżeństwo zawarli 28.08.1971r.

 

Wyrazem uznania wielkiej wartości jubileuszu Złotych Godów jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za godne, długie pożycie małżeńskie.

 

Dostojnym Jubilatom Burmistrz Miasta złożył życzenia, aby prawdziwa
i nierozerwalna wzajemna miłość zawsze im towarzyszyła, aby nie opuszczało ich zdrowie, szczęście i pogoda ducha oraz by dzieci i wnuki wynagrodziły za trud wychowania.

Szanowni Jubilaci! Niech Państwa związek zawsze będzie inspiracją dla przyszłych małżonków.

Serdecznie gratulujemy!