21 października Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, burmistrz Maciej Żebrowski, Miejska Rada Seniorów w Wałczu, pracownicy urzędów i instytucji oraz organizacji społecznych z Wałcza przyglądali się sytuacji lokalnych seniorów, warunkom ich życia, potrzebom i problemom 

Podczas aktywnych warsztatów opracowana została "mapa seniorów", przez którą rozumiemy zdefiniowanie miejsc, gdzie skupia się aktywność osób starszych. Przeprowadzono też ocenę jakości i dostępności poszczególnych usług publicznych oraz przestrzeni publicznej.


Wnioski ze spotkania stanowić będą wkład do wspólnie opracowywanej strategii senioralnej dla Miasto Wałcz do 2030 roku.


Strategia senioralna przyczyni się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będzie gwarancją realizacji praw osób starszych.
Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego projektu Rady Seniorów - profesjonalne i zaangażowane. Przedsięwzięcie finansowane jest z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy (fundusze EOG).