Informujemy o zakończeniu robót budowlanych zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej

wraz z utwardzeniem terenu i budową infrastruktury technicznej, na odcinku łączącym drogę pożarową do PP6 przy Al. Tysiąclecia 21 z drogą wewnętrzną przy ul. Kościuszki 15”.

Odcinek drogi o dług. ok. 60m i szer. 5,00m + 2 parkingi dla samochodów osob., o łącznej ilości 18 miejsc postojowych.

Ponadto wybudowano:

  1. 1 słup oświetleniowy, a drugi przestawiono bliżej skrzyżowania nowej drogi wewnętrznej z drogą osiedlową przy ul. Kościuszki 15,
  2. Kanał technologiczny o długości 70m wraz z 3 studniami telekomunikacyjnymi,
  3. Odwodnienie składające się z 1 studni rewizyjnej i 2 wpustów deszczowych, włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Poniżej zdjęcia przed i po wykonanych pracach.

Źródło informacji: P. Bręk, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów