28 września br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbył się jubileusz Złotych Godów dwóch par

Aliny i Tadeusza Jóźwiaków

Reginy i Jerzego Millerów

Medal, który otrzymali Czcigodni Jubilaci, jest jedynym wyróżnieniem, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. To swoista nagroda za to, że małżonkowie wytrwali w miłości, że byli wierni złożonej 50 lat temu przysiędze.

Słowa uznania pod adresem Dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych małżeństw oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrza Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Receptą na udany związek, jak podkreślali Jubilaci, jest po prostu miłość, wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech Państwa związek zawsze będzie inspiracją dla przyszłych małżonków.

Serdecznie gratulujemy.

Źródło informacji: E. Spychalska, Kierownik USC w Wałczu