Informujemy, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasto Wałcz sfinansowało działalność Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej.

Poradnia czynna:

Poniedziałek 17.00-19.00

Środa 14.00-18.00

Czwartek 14.00-18.00

adres: Pocztowa 17/4

Profilaktyka uzależnień, komunikacja, wsparcie terapeutyczne i pedagogiczne.

Kontakt - Monika, tel. 503 189 936

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych