9 czerwca 2021 roku Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski miał zaszczyt i przyjemność powołać w skład Miejskiej Rady Seniorów nowych członków:

Jolantę Parandyk (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „Ewa”, Andrzeja Steca (przedstawiciel seniorów), Reginę Miller (Wałecki Uniwersytet III wieku).


Aktualnie Miejska Rada Seniorów liczy 7 członków.

Skład Rady: Jadwiga Grzonkowska, Dorota Kasińska , Weronika Witkowska, Henryka Duszek –Grabowska, Jolanta Parandyk, Andrzej Stec, Regina Miller.


Życzymy powodzenia w dalszej pracy, kreatywności w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.      


Mieszkańców zachęcamy do współpracy z Radą Seniorów - link

Źródło informacji: Anna Gródka, wydział spraw Społecznych