Miasto Wałcz od 2019 roku jest Partnerem projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020,

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Fundację Nauka dla Środowiska.


27.05.2021 br. zakończono realizację inwestycji na skwerze im. Wiesława Kaszewskiego.
Projekt zakładał uporządkowanie przestrzenni zielonej, nasadzenie drzew, montaż elementów małej architektury. Projekt wykonała Pani Alicja Kowalczyk, a operatorem inwestycji było Stowarzyszenie Młodzi Wałcza.


W ramach projektu wykonano także remont ciągu pieszego na terenie skweru. W ramach rewitalizacji powstało kolejne miejsce integracji społeczności lokalnej. W „otwarciu” skweru uczestniczyli [przedstawiciele grupy inicjatywnej, mieszkańcy miasta oraz najmłodsi członkowie społeczności – przedszkolaki z Przedszkola Nr 6 „Stokrotka”.


Burmistrz Miasta - Maciej Żebrowski - wraz z zebranymi dokonał uroczystego wkopania drzewa, jako symbolu współpracy, życia i długowieczności.


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę społeczną inicjatywę.   

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych