W dniu 20.05.2021 r. powitano w naszym mieście rodzinę repatriantów z Republiki Kazachstanu.


Rodzinę w Wałczu powitał Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz oraz Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.


Czteroosobowa rodzina przybyła do naszego miasta na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Miasto Wałcz przeznaczyło na ten cel lokal mieszkalny, który został zaadoptowany i wyposażony w ramach dotacji celowej w wysokości 152 242 000 zł, pozyskanej przez Gminę Miejską Wałcz z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Cieszy nas fakt, że kolejna już rodzina znalazła w naszym mieście spokojne i dobre miejsce do życia.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych