Mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki zbliżone jak najbardziej do domowych oraz świadczone usługi wspierające mają za zadanie przygotować lokatorów do prowadzenia samodzielnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym. 


Głównym celem pobytu w mieszkaniu jest: wyrobienie umiejętności i nawyków życia codziennego, aktywizacja społeczna i zawodowa, racjonalne gospodarowanie własnym budżetem, samokontrola stanu zdrowia i kondycji psychicznej.


Mieszkanie usytuowane jest w  kamienicy  przy ul. Kilińszczaków, składa się z 4 lokali mieszkalnych: 2 lokali 2 osobowych, 2 lokali 5 osobowych. Każdy lokal mieszkalny to pokoje mieszkalne 2 lub 1 osobowe, pokój wspólny z aneksem kuchennym oraz łazienka.


Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do potrzeb Osób z Niepełnosprawnością i wyposażone w sprzęt do codziennego funkcjonowania: meble, sprzęt AGD, RTV. Dodatkowym walorem mieszkania jest winda między piętrami umożliwiająca swobodne przemieszczanie się osób z ograniczeniami ruchu.

3.03.2021 r. mieszkanie zostało uroczyście otwarte.

W małej uroczystości brał udział Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz, Burmistrz Miasta Wałcz M. Żebrowski, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Radni Miasta Wałcz, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej oraz organizacji i urzędów działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście mogli zapoznać się z rozkładem mieszkania oraz wymienić wrażeniami przy skromnym poczęstunku.


Warto dodać, że inwestycja otrzymała dofinasowanie w kwocie 435 tys. zł z rządowego programu „ Za Życiem” działanie 4.7 wsparcie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla Osób Niepełnosprawnych.

Źródło informacji: A. Baculewska, Dyrektor ŚDS w Wałczu