Dzieci, Rodzice, Nauczyciele – cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.

To szczególny czas, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane.

Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak uczniowie i nauczyciele Kornelówki nie zapomnieli o tym dniu. Podczas trwającej kilka tygodni akcji pod patronatem UNICEF, realizowali szereg aktywności on-line, które miały zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci, zwłaszcza tych w Jemenie – kraju, w którym od lat trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Zrealizowano zajęcia związane z akcją pomocową na rzecz dzieci w Jemenie zaproponowane przez UNICEF „Wspólna podróż po Jemenie” - przybliżające trudną sytuację dzieci w tym kraju oraz „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie” - tworzenie prac plastycznych/graficznych, obrazujących wizję lepszego świata dla dzieci w tym kraju.

Udział w akcji pokazał, że prawa wszystkich dzieci są ważne i że każdy z nas może zaangażować się w akcję pomocową na rzecz dzieci w Jemenie.

Źródło informacji: Agnieszka Goszczyńska