Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu odbywa się co roku w połowie września.

Ma na celu promowanie ekologicznych form mobilności takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz łączenie różnych gałęzi transportu. „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna” - to hasło tegorocznej kampanii.

 ETZT - czym jest?

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

- tworzeniu miast przyjaznych mieszkańcom

- informowaniu o konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego

- zachęceniu do używania alternatywnych form transportu

W związku z tym 22 września w Wałczu będzie można skorzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej ZKM Sp. z o.o. 

Ograniczmy ruch pojazdów spalinowych, korzystajmy z ekologicznych środków transportu lub z usług komunikacji miejskiej. Dbajmy o nasze środowisko. Dbajmy o nasze miasto i siebie nawzajem.