Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Hydrolog” Stanisław Górski z Wałcza realizuje zadanie "Zakup i montaż windy w SP5".

Już niebawem w Szkole Podstawowej im Polskich Olimpijczyków w Wałczu będzie można korzystać z windy. Zanim to jednak nastąpi, wykonawcę czeka kilka zadań.


1)    Część pierwsza: „Budowa wewnętrznego szybu dźwigu osobowego wraz z montażem windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu” – wartość 282.864,87 zł
Podstawowy zakres robót:
a)    Roboty konstrukcyjne:
Wykonanie murowanego szybu dźwigu osobowego wewnątrz budynku wraz z wykonaniem otworów w stropach,  wykonaniu nowych lub powiększeniu istniejących otworów w ścianach wewnętrznych w pobliżu projektowanego szybu.
b)    Dostawa i montaż dźwigu osobowego Q=630 kg lub 8 osób, wysokość podnoszenia 9,8m
c)    Roboty wykończeniowe i izolacyjne
d)    Instalacje elektryczne:
e)    Instalacje sanitarne – usunięcie kolizji

2)    Cześć druga: „Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu”  - wartość:  88.060,73 zł
Podstawowy zakres robót:
a)    Roboty konstrukcyjne:

Wykonanie pochylni przy wejściu głównym do szkoły z przeznaczeniem  dla osób niepełnosprawnych –  ściany i fundamenty pochylni w konstrukcji żelbetowej monolitycznej:

•    nawierzchnia pochylni z kostki betonowej bez fazy,
•    balustrada i pochwyty stalowe.

Przewidywany termin zakończenia prac to początek grudnia 2020 r.

Źródło informacji: P. Chandoszko, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów