Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu informuje, że w związku z epidemią COVID- 19

od 03 sierpnia 2020 r. wnioski w formie papierowej na okres zasiłkowy 2020/2021 tj.

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie „Dobry Start” (300+)

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

będą do pobrania w godzinach od 8.00 do 12.00 przy wejściu „B” do  Ośrodka.

 

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w zaklejonej kopercie należy wrzucić do specjalnej urny umieszczonej przy wejściu do Ośrodka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.

 

Osoby, które zdecydują się złożyć wniosek o świadczenia osobiście, proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty telefonicznie pod nr 672501120.

 

Jednocześnie informujemy, że w/w wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP, Empatia, PUE ZUS.

Źródło informacji: MOPS w Wałczu