Informujemy, że z dniem  27. lipca 2020 r. przy skwerze im. Wiesława Kaszewskiego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu

rozpocznie prace mające na celu wydzielenie z całości systemu kanalizacji deszczowej, odrębnej zlewni, obejmującej część ul. Kilińszczaków, Kościuszki oraz osiedla Kościuszki.


Wybudowany zostanie nowy wylot kanalizacji deszczowej do jeziora Zamkowego wraz z układem podczyszczania. Prace związane z budową nowej infrastruktury deszczowej umożliwią odciążenie nadmiernie wykorzystywanej kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Tysiąclecia.

Źródło informacji: ZWiK Sp. z o.o.