Rada Nadzorcza Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu

ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu Spółki.
-OGŁOSZENIE O KONKURSIE dostępne jest pod tym linkiem.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Spółki (ul. Budowlanych 9) osobiście, za pośrednictwem poczty albo kuriera w terminie do 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia wniosku. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z wyłącznym napisem "Konkurs na stanowisko prezesa zarządu ZKM spółki z o.o. w Wałczu".

Źródło informacji: Rada Nadzorcza ZKM Sp. z o.o.