Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku.

Termin składania ofert: 29 czerwca 2020.

Zarządzenie dostępne jest pod tym linkiem.

 

Końcowe ogłoszenie wyników - https://bip.walcz.pl/content.php?cms_id=3370

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych