Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 roku.

Termin składania ofert: 29 czerwca 2020.

Zarządzenie dostępne jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych