27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego,

który w tym roku jest szczególny z tego względu, że w marcu bieżącego roku minęło dokładnie 30 lat od uchwalenia przez Sejm RP Ustawy o samorządzie terytorialnym.

Od tego momentu Gminy stały się wspólnotami samorządowymi, do których zakresu działań należy większość spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. W praktyce oznacza to, że prawo decydowania o tym, co lokalne, trafiło w ręce samych mieszkańców i wybieranych w wyborach powszechnych władz samorządowych. Była to jedna z najważniejszych zmian przeprowadzonych po 1989 r. w naszym kraju.

Samorząd to my wszyscy

Rok 2020 ogłoszony został Rokiem Samorządu Terytorialnego. 30 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. To w dużej mierze dzięki reformom samorządowym Polska jest państwem demokratycznym i zdecentralizowanym. Osiągnięcia samorządu na przestrzeni lat dowodzą skuteczności lokalnego myślenia i działania na rzecz naszych małych ojczyzn.

Znaczenie samorządności terytorialnej widoczne jest w upowszechnieniu się postaw obywatelskich i troski o dobro wspólne, w tworzeniu strategii rozwoju, znajomości lokalnych potrzeb. Wykorzystując środki nie tylko pochodzące z dotacji czy subwencji rządowych ale również z funduszy unijnych – samorządy skutecznie realizują inwestycje i programy społeczne, które zmieniają oblicza naszych miast i wsi. Wałcza również.

Zapraszamy Państwa do podróży w czasie – zerknięcia wstecz i przypomnienia sobie, komu zaufaliśmy jako mieszkańcy.

W Wałczu, począwszy od 1990 roku do 2020 roku - przez osiem – włącznie z obecną - kadencji, mandat pełniło (a część pełni nadal) 184 radnych.

I kadencja obejmowała lata 1990-1994
Zarząd miasta tworzyli:
Burmistrz - Wojciech Klukowski (a od 1991 r. Władysław Polcyn)
Zastępca  burmistrza - Henryk Dąbrowski, (od 1990 r. Władysław Polcyn, a  od 1991 r. Maciej Zaręba)
Członkowie zarządu:
    Janina Kulikowska
    Błażej Iżyk
    Andrzej Łańcucki
    Wojciech Kulesza (od 1991 r. Zenon Bratkowski)
    Ewa Wasiak


Sekretarz miasta - Stefania Lemańska (od 1992 Maria Piórkowska)
Skarbnik - Maria Końko (od 1992 Mieczysław Chiliński)


Skład Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Wanda Tarnowska
Radni:
Waleria Augustyniak
Antoni Bartos
Zenon Bratkowski
Adam Bryl
Jan Butrym
Józef  Frydryk
Błażej Iżyk
Barbara Kijak
Jan Koziej
Józef Hołowski
Jerzy Kuchta
Wojciech Kulesza
Janina Kulikowska
Andrzej Łańcucki
Edward Łaski
Andrzej Maślanka
Maria Minkowska
Maria Morawicz
Waldemar Reginiewicz
Jerzy Sołtys
Stefan Szczepski
Jerzy Powierzak
Zdzisław Tuderek
Ewa Wasiak
Tadeusz Węgrzynowski
Waldemar Wróblewski
Marian Żemojdzin

 
II  Kadencja obejmowała lata 1994-1998
Zarząd miasta tworzyli:
Burmistrz - Zdzisław Tuderek
Zastępca - Maciej Zaręba
Członkami zarządu byli:
    Zbigniew Drobny
    Jerzy Hamulski
    Ryszard Lament
    Halina Minkowska
    Janusz Szymański

Sekretarz miasta - Eugeniusz Wilczyński
Skarbnik - Mieczysław Chiliński

Skład Rady Miejskiej:
Przewodniczącym Rady Miejskiej był Janusz Różański
Radni:
    Maria Biernikowicz
    Zenon Bratkowski
    Zbigniew Cyrklewicz
    Zbigniew Drobny
    Paweł Grzyl
    Jerzy Hamulski
    Łucja Jaroszewicz
    Edmund Koters (od 1996 r. Alfred Kowalski)
    Witold Kowalski
    Zbigniew Liberski
    Ryszard Lament
    Wiesław Mędrak
    Halina Minkowska
    Maria Minkowska
    Marek Pawłowski
    Tadeusz Szostek (od 1996 Waldemar Reginiewicz )
    Andrzej Subocz
    Janusz Szymański
    Edward Szymelfenig
    Waldemar Rojek (od 1996 Jerzy Goszczyński)
    Jan Stolarek
    Sławoj Walewski
    Ryszard Włodarczyk
    Andrzej Wiśniewski
    Marek Wiciak
    Tadeusz Węgrzynowski


III  Kadencja obejmowała lata 1998-2002
Zarząd miasta tworzyli:
Burmistrz: Zdzisław Tuderek
Zastępca burmistrza : Maciej Zaręba
Członkowie zarządu:
    Maria Biernikowicz
    Jakub Dubilewicz
    Tadeusz Łożecki
    Janusz Milc
    Teresa Zaremba

Sekretarz miasta - Eugeniusz Wilczyński
Skarbnik - Mieczysław Chiliński

Skład Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:
Przewodniczącym Rady Miejskiej był Andrzej Wiśniewski
Radni:

    Maria Biernikowicz
    Jan Butrym
    Ireneusz Cebula
    Stanisław Chuchro
    Tomasz Cis
    Jakub Dubilewicz
    Jerzy Dzięciołowski
    Janina Barbara Fischer
    Andrzej Ksepko
    Ryszard Lament
    Tadeusz Łożecki
    Ryszard Marszewski
    Ignacy Milc
    Janusz Milc
    Maria Minkowska
    Waldemar Reginiewicz
    Zdzisław Ryder
    Andrzej Subocz
    Dariusz Szalla
    Paweł Suski
    Edward Szymelfenig
    Sławoj Walewski
    Antoni Wasilczyk
    Marek Wiciak
    Stanisław Wilkanowski
    Teresa Zaremba


IV Kadencja obejmowała lata 2002-2006
Burmistrz miasta - Zdzisław Tuderek
Zastępca  burmistrza - Maciej Zaręba
Sekretarz - Eugeniusz Wilczyński
Skarbnik: Mieczysław Chiliński

Skład Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:
Przewodniczącym Rady Miejskiej był Zbigniew Drobny
Radni:
    Stanisław Bęben
    Jan Butrym
    Andrzej Czyżowski
    Janina Barbara Fischer
    Krystyna Kołodziejska-Motyl
    Grzegorz Kołtan
    Elżbieta Maliga
    Janusz Milc
    Maria Minkowska
    Anna Pachocka
    Andrzej Pakulski
    Przemysław Pawłowski (od 2004 Andrzej Ksepko)
    Maria Piórkowska
    Waldemar Reginiewicz
    Stanisław Sobolewski
    Dariusz Szalla
    Edward Szymelfenig
    Bożena Alicja Terefenko
    Roman Wiśniewski
    Andrzej Wiśniewski


V  Kadencja obejmowała lata 2006-2010
Burmistrz miasta - Zdzisław Tuderek
I zastępca burmistrza - Maciej Zaręba
II zastępca burmistrza - od 2007 r. Jolanta Wegner
Sekretarz miasta - Eugeniusz Wilczyński
Skarbnik - Mieczysław Chiliński

Skład Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:
Przewodniczącym Rady Miejskiej był Andrzej Wiśniewski
Radni:
    Stanisław Bęben
    Zbigniew Drobny
    Janina Barbara Fischer
    Piotr Kaczmarek
    Sławomir Kaliski
    Krystyna Elżbieta Kołodziejska-Motyl
    Grzegorz Kołtan
    Andrzej Ksepko
    Czesław Mai
    Piotr Marszałek
    Janusz Włodzimierz Milc
    Halina Minkiewicz
    Maria Minkowska
    Krzysztof Grzegorz Piotrowski
    Jerzy Poszepczyński
    Waldemar Reginiewicz
    Stanisław Sobolewski
    Jan Szymański
    Krystyna Światowa
    Bożena Alicja Terefenko


VI   Kadencja obejmowała lata 2010-2014
Burmistrz miasta - Zdzisław Tuderek  (od  2012 r.  Bogusława Towalewska)
I zastępca  burmistrza - Maciej Zaręba (od 2012 r. Waldemar Lechnik)
II zastępca burmistrza - Jolanta Wegner (od 2013 r.  Marek Matela)
Sekretarz miasta - Eugeniusz Wilczyński
Skarbnik - Mieczysław Chiliński

Skład Rady Miejskiej:
Przewodniczącą Rady Miejskiej była Bożena Alicja Terefenko
Radni:
    Stanisław Bęben
    Michał Remigiusz Cebula
    Janina Barbara Fischer
    Marek Ireneusz Giłka
    Józef Władysław Kiziuk
    Krystyna Elżbieta Kołodziejska – Motyl
    Andrzej Ksepko
    Halina Kuch
    Czesław Mai
    Piotr Paweł Marszałek
    Marek Aureliusz Matela ( od 2013 Krzysztof Baran)
    Janusz Włodzimierz Milc
    Maria Minkowska
    Krzysztof Grzegorz Piotrowski
    Jerzy Sławomir Poszepczyński
    Zdzisław Ryder
    Elżbieta Skoczylas
    Edward Szymelfenig ( nie żyje)
    Krystyna Światowa
    Zbigniew Jan Wolny


VII Kadencja obejmowała lata 2014-2018
Burmistrz - Bogusława Towalewska
I zastępca burmistrza - Waldemar Lechnik, Sławomir Zych
II zastępca burmistrza - od 2015 r. Joanna Łukasiewicz-Rychlik
Sekretarz - Eugeniusz Wilczyński (od 2017 r. Lucyna Kabs-Małecka)
Skarbnik - Mieczysław Chiliński (od 2015 r. Rafał Fischer)

Skład Rady Miejskiej:
Przewodniczącym Rady Miejskiej był Zdzisław Ryder
Radni:
    Stanisław Bęben
    Marek Ireneusz Giłka
    Tadeusz Gnojewski
    Maciej Goszczyński
    Jacek Jarczewski
    Marta Korall
    Andrzej Ksepko
    Andrzej Kwiatkowski
    Halina Kuch
    Anna Miedzianko
    Maria Minkowska
    Anna Zenona Ogonowska
    Andrzej Pakulski
    Krzysztof Grzegorz Piotrowski
    Bogdan Pomorski
    Stanisław Sobolewski
    Andrzej Subocz
    Bożena Alicja Terefenko
    Adrian Zalewski
    Maciej Żebrowski


VIII Kadencja obejmuje lata 2018-2023
Burmistrz - Maciej Żebrowski
I zastępca  burmistrza - Adam Biernacki
II zastepca burmistrza - Agnieszka Łyskawa
Sekretarz - Lucyna Kabs- Małecka; od 1 marca 2019 r. - Magdalena Krawczyk
Skarbnik - Rafał Fischer; od 1 marca 2020 r. - Aneta Rybak

Skład Rady Miejskiej:
Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Paweł Łakomy
Radni:
    Bartosz Ćmiel
    Marek Ireneusz Giłka
    Tadeusz Gnojewski
    Maciej Goszczyński
    Anna Korzeniewska
    Andrzej Ksepko
    Halina Kuch
    Alfred Mikłaszewicz
    Maria Minkowska
    Anna Zenona Ogonowska
    Krzysztof Grzegorz Piotrowski
    Piotr Romanowski
    Zdzisław Ryder
    Dariusz Szalla
    Magdalena Świątkowska
    Bożena Alicja Terefenko
    Bogusława Towalewska
    Kamila Trojanowska
    Katarzyna Wilczyńska
    Piotr Wojtanek


Podsumowanie 30-lecia samorządności w Wałczu kończymy serdecznym podziękowaniem za pracę na rzecz rozwoju naszego miasta.

Przekazujemy uznanie dla wszystkich burmistrzów i radnych, a także pracowników samorządowych, którzy od trzydziestu lat tworzą naszą lokalną rzeczywistość.

Dzięki ich pracy widzimy realne efekty wpływające bezpośrednio na życie mieszkańców Wałcza.

30-lecie samorządu to sukces Polski, w którym wszyscy mamy swój udział.