Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. Kasa Urzędu będzie czynna w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 15.00.

Osoby fizyczne mogą również dokonywać wpłat bez prowizji na rachunki bankowe Gminy Miejskiej Wałcz w Banku PEKAO SA o/ Wałcz (ul. Bankowa 3/5).

Wpłat można nadal dokonywać bezpośrednio na poniżej wskazane rachunki bankowe:


Ogólny: PEKAO SA o/Wałcz: 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662
Dla odpadów komunalnych: PEKAO SA o/Wałcz: 98 1240 3712 1111 0010 4026 3217
Strefy płatnego parkowania: 82 1240 3712 1111 0010 2737 5115
Zajęcie pasa drogowego: 08 1240 3712 1111 0000 4363 6688
Opłaty za udostępnianie danych z rejestrów: PESEL, mieszkańców, dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami  osobistymi: 69 1240 6292 1111 0010 7615 8679
Opłatę skarbową można uiszczać w formie przelewu z konta osobistego, wpłatę w banku lub na poczcie.
Przydatne dane adresowe:
Urząd Miasta Wałcz  
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz
tel. +48 (67) 258 44 71, fax.+48 (67) 258 26 18
Skrytki e-Puap: /4am3ot27ub/skrytka oraz /4am3ot27ub/SkrytkaESP

WEJŚCIE DO BUDYNKU POJEDYNCZO ORAZ W MASECZCE, PAMIĘTAJĄC O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I DEZYNFEKCJI RĄK W BUDYNKU.