OD PONIEDZIAŁKU 18 MAJA ROZPOCZYNA SIĘ III ETAP ODMRAŻANIA GOSPODARKI

18 maja otwarte zostają salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:
• obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
• używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
• przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:
• limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
• dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
• zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
• zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
• noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Ważne! Zjeść będzie można w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.
Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:
• praktyczne w szkołach policealnych,
• rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:
• zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
• konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY
Od 18 maja podwyższony zostaje limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
Od 17 maja zmniejszone zostają również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT
18 maja zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
• na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
• na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
Uwaga! Wprowadzona zostaje także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja możliwa będzie także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
-12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
-16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
-24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
-32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)
Od 18 maja nastąpi poluzowanie obostrzeń również w świecie kultury. Możliwe będą m.in.:
• działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
• wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
• wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
• indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
• wznowienie prób i ćwiczeń.

UCZELNIE
Od 25 maja możliwe będzie również prowadzenie na uczelniach:
• zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
• zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.
Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Przedłużona zostaje kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.