Z powodu panującej suszy apelujemy o ograniczenie lub całkowite zaprzestanie koszenia trawy na Państwa posesjach.

Obecna sytuacja hydrologiczna w naszym regionie jest bardzo niepokojąca. Wilgotność warstwy glebowej na głębokości 7-28 cm na dzień 28 kwietnia 2020 r. spadła poniżej 30%, a warstwy 28-100 poniżej 50% (źródło danych: Serwis IMGW-PIB dla rolników http://agrometeo.pogodynka.pl).


W okresach intensywnej suszy, której w okresie wiosenno-letnim zazwyczaj towarzyszy wysoka temperatura powietrza, niskie koszenie trawnika prowadzi do nadmiernego pylenia z odsłoniętej powierzchni. Zbyt nisko przycięta nie rozkrzewia się, lecz zaczyna zasychać. Wydaje się, że w takich warunkach, z jakimi mamy do czynienia w chwili obecnej, należałoby ograniczyć koszenie trawników do tych miejsc, w których jest to konieczne (np. ze względów bezpieczeństwa). A nawet w bardziej sprzyjających wegetacji warunkach najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie kosiarek na możliwie najwyższy poziom, tak aby zapobiegać kwitnieniu traw i utrzymać pewną estetykę terenu, ale utrzymać jak najwyższą wysokość roślin.

Źródło informacji: Michał Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska