Ukłon dla mieszkańców Wałcza i okolic ze strony wałeckiego nadleśnictwa.

W celu zapobiegania skupisk ludzi, korzystających w celach rekreacyjnych z terenów leśnych przyległych do Wałcza, Nadleśnictwo Wałcz udostępniło dla pojazdów mechanicznych dwie drogi leśne:


- Od Leśniczówki Morzyce do skrzyżowania z drogą leśną łączącą drogę krajową nr 10 i Nakielno. Oznakowana jest ona jako droga p-poż. nr 14.

- Od szosy nr 10 – wyjazd przy dawnym „Barze Natura” na drogę leśną biegnącą do Nakielna. Oznakowana jest ona jako droga p-poż. nr 9.


Na drogach tych dopuszcza się prędkość pojazdu nie wyższą niż 30 km/h.

Pojazdy należy zatrzymywać w miejscach nieblokujących czy utrudniających przejazd/ wyjazd dla innych użytkowników.