Przypominamy, iż najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 roku

 Szanowni Państwo zakończyła się procedura oceny wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2020.

Składamy serdeczne podziękowania dla Szkolnego Koła Wolontariatu „Otwarte serca” ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomii

Przydatność wody do spożycia z wodociągu Wałcz

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na rok 2019 - tryb bezkonkursowy.

Zaproszenie do współpracy w programie pn. Zachodniopomorska Karta Seniora