O czym należy pamiętać, decydując się na dokarmianie ptaków.

Informuję, że w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego,

Razem w walce z koronawirusem. Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Nowe zasady bezpieczeństwa od soboty, 24 października

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce,

16 października 2020 roku Szkoła podstawowa nr 4 w Wałczu była organizatorem Gry Miejskiej pt: „Historia sportu wałeckiego”.