Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta w Wałczu, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

Uczniowie zamieszkujący miasto Wałcz uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich – do czasu ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki; pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.1.93.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 czerwca 2019  r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Wałeckiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania Wydział Spraw Społecznych i Sportu zaprasza do składania:

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „ Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Dot. ujęcia z wodociągu Wałcz (ul. Chłodna 12)

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie