Informacja na temat nieruchomości.

Zgłoszenia do Plebiscytu "Wałeccy Liderzy 2022".

Masz problem? Zadzwoń!

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Jubileuszu 20 - lecia Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie.

Doręczanie decyzji podatkowych na 2023 r. przez Pracowników Urzędu Miasta Wałcz.