Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Potęgi światowe, małe państwa, miasta, lokalne społeczności, a także liczne organizacje starają się zaprojektować takie działania strategiczne, które już dziś będą chronić naszą planetę w przyszłości. Spotkanie delegacji z Wałcza, Werne i Kyritz w Bailleul  nie było standardowe. I choć jubileusze partnerstwa, które obchodziło Bailleul były piękne i uroczyste, to całość spotkania zdominowana została przez to, co najważniejsze – naszą planetę.

dotycząca zgłaszania się Mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2022 rok

Konkurs.

Informacja o naborze.

Zmiany w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu.