Mieszkańcy miasta Wałcz mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji znakowania swojego psa lub kota.

Nabór wniosków od 15. 04.2024r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Walcz

Wysokość Środków ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Opieka nad zwierzętami to także kontrola ich rozmnażania.

Realizacja zadania potrwa do 30.11.2024r. (udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegu, nie później niż do dnia 30.11.2024r. lub do wyczerpania środków).

 

Warunki

O przeprowadzenie bezpłatnego zabiegu kastracji zwierzęcia mogą się ubiegać osoby spełniające następujące warunki:

  1. są mieszkańcami miasta Wałcz,
  2. są pełnoletnimi właścicielami zwierząt,
  3. przedstawią dokument potwierdzający aktualne szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie,
  4. nie utrzymują zwierzęcia w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych,
  5.  nie korzystały z wykonania bezpłatnego zabiegu kastracji/znakowania zwierzęcia w ramach Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! w latach 2021-2023.

 

  • Zabiegi są w całości finansowane ze środków przeznaczonych na realizację zadania pod warunkiem, że zwierzę jest trwale oznakowane lub zostanie oznakowane w połączeniu z wykonaną kastracją – najpóźniej w dniu wykonania zabiegu. Oznakowanie obejmuje wpis do bazy danych SAFE-ANIMAL.
  • Każdy mieszkaniec miasta (właściciel zwierzęcia) może uzyskać dofinansowanie maksymalnie na jedno zwierzę.
  • Ostateczna decyzja, co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu, należy do lekarza weterynarii.
  • Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym „ARTVET” lek. wet. Krzysztof Dołowy, ul. Kościuszkowców 3.

 

Kontakt:

Urząd miasta Wałcz

Pl. Wolności 1

Tel. 67 258 44 71 wew.57

Kom. 793 306 020

Dokumenty do pobrania

images/OFERTY/Wniosek_o_przeprowadzenie_bezpatnego_zabiegu_kastracji_zwierzcia_2024.pdf

images/OFERTY/Plakat.png