RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI ZWIERZĄT!

UWAGA:

Informujemy, że z powodu wyczerpania środków, nabór wniosków do projektu Akcja Kastracja! został zakończony.  

 

Realizacja projektu potrwa do 30.11.2023r. (udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegu, nie później niż do dnia 30.11.2023r. lub do wyczerpania środków).

 

Warunki

O przeprowadzenie bezpłatnego zabiegu kastracji zwierzęcia ubiegać mogą się osoby spełniające następujące warunki:

  • są mieszkańcami miasta Wałcz,
  • są pełnoletnimi właścicielami zwierząt,
  • przedstawią dokument potwierdzający aktualne szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie,
  • nie utrzymują zwierzęcia w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej

w celach zarobkowych.

 

  • Zabiegi są w całości finansowane ze środków przeznaczonych na realizację zadania pod warunkiem, że zwierzę jest trwale oznakowane lub zostanie oznakowane w połączeniu z wykonaną kastracją – najpóźniej w dniu wykonania zabiegu. Oznakowanie obejmuje wpis do bazy danych SAFE-ANIMAL.
  • Każdy mieszkaniec miasta Wałcz może uzyskać dofinansowanie maksymalnie na dwa zwierzęta (psa lub kota). Koszty ponoszą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Gmina Miejska Wałcz.
  • Ostateczna decyzja, co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu, należy do lekarza weterynarii, który ocenia stan zdrowia zwierzęcia. Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Roman Lizoń, Wałcz,
    Marii Konopnickiej 9.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przeprowadzenie bezpłatnego zabiegu kastracji zwierzęcia w ramach Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! 

Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr VIII/LXVIII/547/23 Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 marca 2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wałcz na rok 2023.

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz, tel. 67 258 44 71 w. 57,pokój 113.


Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych