Zwierzowa akcja kastracja!

UWAGA! AKCJA ZAKOŃCZONA Z POWODU WYCZERPANIA ŚRODKÓW


CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOJE ZWIERZĘ PRZED CIĄŻĄ?

NIE CHCESZ WIĘCEJ PSÓW I KOTÓW W GOSPODARSTWIE?

CHCESZ, BY TWOJE ZWIERZĘTA BYŁY ZDROWE?


Miasto Wałcz i Fundacja ZWIERZ proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji Twojego zwierzęcia.
Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Wałcz – Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta; informacje tel. 67 258 44 71 wew. 57, kom. 793 306 020, w godz. 7.30-15.30.


Zabiegi wykonuje lek. wet. Roman Lizoń,

ul. Marii Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 32 30.


Czas realizacji projektu: 17 maja – 15 października 2021 r.
(lub do wyczerpania środków).

Fundacja ZWIERZ wraz z Miastem Wałcz podjęły się wspólnie realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!, mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych, przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów.

Każdy mieszkaniec Miasta może zgłosić się ze swoim zwierzęciem na zabieg sterylizacji/kastracji, którego koszt poniosą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Miasto. Zwierzę zostanie również trwale oznakowane (chipem). Przeciwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.

 
DLACZEGO WARTO?

  • Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty przyszłego leczenia.
  • Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby zwierząt bezdomnych w gminie oraz zmniejszysz koszty opieki nad nimi.

Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych - lekarz weterynarii Weronika Rarok

CO WIESZ O KOTACH WOLNO ŻYJĄCYCH?

CZY WIESZ, JAK IM POMÓC?

JAK POZNAĆ, Z JAKIM KOTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Kot wolno żyjący to zwierzę należące do gatunku udomowio­nego, jednak urodzone i żyjące jak zwierzę dzikie. Kot wolno żyjący wymaga opieki i ochrony człowieka, w zakresie:

  • Kontroli populacji – przez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji /kastracji;
  • Opieki lekarsko-weterynaryjnej – w razie choroby lub w zakresie standardowych działań np. odrobaczania;
  • Dokarmiania przez cały rok – codziennie z dbałością o porządek i czystość w miejscach bytowania kotów;
  • Zapewnienia miejsc ukrycia się kotów, w szczególności w czasie zimy.

KOTY WOLNO ŻYJĄCE BYTUJĄ W PRAWIE KAŻDEJ PRZESTRZENI ZAMIESZKANEJ PRZEZ LUDZI. Przyzwyczajone od wieków do takiego funkcjonowania, przystosowały się do bycia w bliskości człowieka.

Najlepiej żyje się zwierzętom poddanym zabiegom sterylizacji albo kastracji. Są zdrowsze i można kontrolować ich liczbę i stan zdrowia. Zwierzęta te potrzebują też bezpiecznego miejsca, w którym mogą się schować, opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz dokarmiania.

Opiekę nad kotami wolno żyjącymi sprawuje gmina, a zasady opieki są określone w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości strylizacji/ kastracji swoich pupili.


Przydatne adresy www - 
www.akcjakastracja.plwww.fundacjazwierz.org

Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą NR VIII/XXXIV/300/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wałcz w roku 2021.

Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych