Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

O czym należy pamiętać?

 • Szanujemy ich naturalne środowisko życia.
 • Nie przenosimy z miejsca bytowania.
 • Nie zabieramy młodych od matki, nie oddzielamy od stada.
 • Podejmujemy działania tylko wtedy, kiedy jest to konieczne – jeśli dzikie zwierzę jest ranne, chore i niezbędna jest pomoc ze strony człowieka.

Jak pomóc dzikiemu zwierzęciu?

 1. Na ile jest to możliwe – oceniamy stan zwierzęcia.
 2. Jeśli jest ranne, chore, uległo wypadkowi komunikacyjnemu – znajduje się na drodze, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub otoczenia powiadamiany odpowiednie służby.

W przypadku, gdy osoba jest sprawcą potrącenia zwierzęcia, zobowiązana jest w miarę możliwości, do udzielenia pomocy zwierzęciu.

 1. Jeśli zwierzę nie ma urazów, okaleczeń, znajduje się w środowisku naturalnym, pozwalamy zwierzęciu swobodnie odejść.
 2. Jeśli nie ma urazów, okaleczeń, lecz znajduje się na drodze, posesji i może stanowić zagrożenie dla siebie lub otoczenia, informujemy odpowiednie służby.

W przypadku  zwierząt padłych na terenie miasta (gminy), zdarzenie zgłaszamy odpowiednio Straży Miejskiej, Straży Gminnej lub Policji.

Pomoc zwierzętom chorym, rannym, osłabionym, należącym do gatunków chronionych

W przypadku konieczności udzielenia pomocy dzikim zwierzętom, poprzez zorganizowanie akcji ratunkowej  lub zapewnienie transportu do ośrodków rehabilitacji zwierząt, należy powiadomić właściwy samorząd gminny.

Zwierzę zostanie schwytane, a doraźnej pomocy polegającej na zlikwidowaniu zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia udzieli lekarz weterynarii. W przypadku konieczności dalszego leczenia, zwierzę zostanie pod opieką lekarza weterynarii po uzyskaniu zezwolenia lub zostanie przekazane do ośrodka rehabilitacji.

Zwierzęta przenoszące choroby zakaźne – dziki, lisy, nietoperze, jak postępować?

Jeśli zauważymy zwierzę, które padło z innych przyczyn nie zdarzenie drogowe – a istnieje prawdopodobieństwo wstąpienia choroby zakaźnej, należy o tym zdarzeniu powiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wójta(burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku żywych zwierząt mogących przenosić choroby zakaźne nie powinno się ich chwytać gołą ręką ani zbliżać – zwłaszcza, jeśli wyglądają na chore.

Szczegółowe informacje – właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej.

W przypadku potrącenia zwierzęcia, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub gdy konieczne jest uśmiercenie, zawiadamiamy:

 • lekarza weterynarii,
 • członka Polskiego Związku Łowieckiego,
 • inspektora organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
 • funkcjonariusza Policji, straży miejskiej lub gminnej,
 • Straży Granicznej,
 • pracownika Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych,
 • strażnika Państwowej Straży Łowieckiej,
 • strażnika łowieckiego,
 • strażnika Państwowej Straży Rybackiej.