ZWIERZĘTA DOMOWE

„Zwierzęta domowe” to zwierzęta przebywające wraz z człowiekiem, utrzymywane
w charakterze jego towarzysza.

To nasi przyjaciele, spędzamy z nimi czas, budujemy więzi, stają się członkami naszej rodziny. Należy pamiętać także  o obowiązkach, jakie wynikają z posiadania zwierząt,
a które regulowane są przepisami prawa i wpływają na porządek społeczny.

Obowiązki właścicieli, opiekunów

 1. Sprawowanie nadzoru i kontroli:
 • zwierzęta, w szczególności psy, należy utrzymywać na terenie swojej nieruchomości;
 • sprawowanie opieki i nadzoru nad zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania, powinno uwzględniać temperament pupila, jego rasę, cechy osobnicze oraz warunki otoczenia;
 • w miejscach wspólnego użytku, osoba sprawująca opiekę nad zwierzęciem powinna być zdolna do kontroli jego zachowania;
 • właściciel lub opiekun powinien dopilnować, aby zwierzę nie było źródłem uciążliwego hałasu dla innych;
 • w miejscach publicznych, terenach wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania zasad ustanowionych przez zarządców tych terenów.

 

 1. Sprzątanie po swoim pupilu:
 • należy dopilnować, aby zwierzęta przebywały w odpowiednich warunkach, aby ich odchody nie były źródłem nieprzyjemnego zapachu;
 • należy usuwać odchody z miejsc publicznych, części wspólnych nieruchomości.

 

 1. Zwolnienie ze smyczy:
 • w miejscach publicznych, nieruchomościach wspólnych, pies powinien być prowadzony na smyczy – zwolnienie ze smyczy dozwolone jest wówczas, gdy pies oznakowany jest w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna,
  a osoba nadzorująca psa, jest w stanie w pełni kontrolować jego zachowanie;
 • pies zwolniony ze smyczy powinien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej;
 • na terenach otwartych, o małym natężeniu pieszych, pies zwolniony ze smyczy nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej – w tym przypadku osoba nadzorująca powinna sprawować pełną kontrolę nad zwierzęciem;
 • psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu;
 • liczba psów wyprowadzanych równocześnie nie może być większa niż 5.

 

 1. Szczepienia, przypadki pogryzienia:
 • należy pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych przeciwko wściekliźnie, wykonywanych przez lekarza weterynarii nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia oraz powtarzanie szczepienia co roku;
 • przypadki pogryzienia, właściciel lub opiekun powinien niezwłoczne zgłosić do lekarza weterynarii oraz zastosować się do jego zaleceń.

 

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania i opieki:
 • pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałem, opadami;
 • stały dostęp do wody oraz odpowiedniej ilości pożywienia;
 • miejsce pozwalające na odpoczynek;
 • godne traktowanie, niewyrządzające krzywdy;
 • zaopatrzenie zwierzęcia w adresatkę, w przypadku gdy zwierzę puszczane jest poza teren prywatny – zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli
  i bez oznakowania umożliwiającego identyfikacje właściciela;
 • trzymanie zwierzęcia na uwięzi w sposób stały nie dłużej niż 12 godzin, przy czym nie może powodować to uszkodzeń ciała, cierpienia czy ograniczać niezbędny ruch -  długości uwięzi nie może być krótsza niż 3m.  

 1. Zgłaszanie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną:

Osoba, która chce prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną, powinna złożyć wniosek do organu właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, w celu uzyskania zezwolenia, które wydawane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z Rozporządzeniem, wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.