15 psów odebranych bezdusznym opiekunom trafiło do schroniska w Pile. Ty też możesz im pomóc!

Zgłoszenia, informacje:

 1. W godzinach pracy Urzędu Miasta Wałcz:
 • Wydział Spraw Społecznych tel. 67 258 44 71 w. 56 lub 57, tel. kom. 793 306 020

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Straż Miejska tel. 67 258 44 71 w. 21, 34,43 lub tel. kom. 531 393 137
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu, ul. Budowlanych 9, tel. 67 258 24 74
 1. Stowarzyszenie „Razem dla Zwierząt”:
 • 576 269 595
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. W godzinach popołudniowych:

Komenda Powiatowa Policji w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90A

 • Oficer dyżurny tel. 47 78 49 511
 • Pogotowie Policyjne 997 lub 112

Jak można zapobiegać bezdomności zwierząt?

Oprócz opracowania przez gminę Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, każdy  z nas ma wpływ na skalę tego zjawiska. Działania profilaktyczne polegają na rozpowszechnianiu dobrych praktyk oraz kształtowaniu właściwego stosunku do zwierząt:

 • ADRESÓWKA – osoba posiadająca zwierzęta powinna pamiętać o zaopatrzeniu swojego pupila w adresatkę – w  przypadku ucieczki, zagubienia umożliwi to szybkie powiadomienie właściciela oraz powrót zwierzęcia do domu.
 • MIKROCZIP – znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie mikroczipa oraz umieszczenie danych w bazie danych – to także sposób na szybki kontakt
  z właścicielem.
 • KASTRACJA/STERYLIZACJA – upowszechnianie zabiegów, które pozwalają uniknąć niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt.
 • PRZEMYŚLANA I ŚWIADOMA DECYZJA – osoby decydujące się na przyjęcie zwierzęcia, powinny zdawać sobie sprawę z obowiązków, jakich się podejmują, powinny zapoznać się ze specyfiką danej rasy, upodobaniami, warunkami utrzymania, jakie powinny zostać spełnione.
 • REGOWANIE – każdy z nas powinien reagować na przypadki złego traktowania, porzucenia zwierzęcia – pozwoli to na podjęcie interwencji we właściwym czasie oraz zaoszczędzi zwierzęciu cierpienia i stresu.

 

WOLONTARIAT

Osoby zainteresowane działaniem na rzecz zwierząt zachęcamy do współpracy.

 • Społeczny opiekun (karmiciel kotów)

Osoby zainteresowane pomocą w zakresie dokarmiania kotów wolno żyjących, mogą zarejestrować się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wałczu jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących. Karma wydawana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej
- ul. Budowlanych 9, tel. 67 258 24 74.

 • Dom Tymczasowy

Osoby, które mają odpowiednie warunki do czasowego przyjęcia zwierzęcia, chcą zostać jego opiekunem, zanim trafi do nowego domu, mogą zgłosić się do Stowarzyszenia „Razem dla Zwierząt” – wystarczy prosta formalność. Każdy może także wesprzeć działalność Stowarzyszenia „Razem dla Zwierząt”, nr. tel. 796 269 595 lub 576 269 595,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Pilskie Schronisko Dla Zwierząt

Zachęcamy do adopcji i współpracy. Każdy może wesprzeć pracę schroniska jako wolontariusz, przekazać potrzebne rzeczy na rzecz Schroniska lub stworzyć nowy dom
i zapewnić szczęśliwe życie naszym czworonogim przyjaciołom

ZWIERZĘTA DOMOWE

„Zwierzęta domowe” to zwierzęta przebywające wraz z człowiekiem, utrzymywane
w charakterze jego towarzysza.

To nasi przyjaciele, spędzamy z nimi czas, budujemy więzi, stają się członkami naszej rodziny. Należy pamiętać także  o obowiązkach, jakie wynikają z posiadania zwierząt,
a które regulowane są przepisami prawa i wpływają na porządek społeczny.

Obowiązki właścicieli, opiekunów

 1. Sprawowanie nadzoru i kontroli:
 • zwierzęta, w szczególności psy, należy utrzymywać na terenie swojej nieruchomości;
 • sprawowanie opieki i nadzoru nad zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania, powinno uwzględniać temperament pupila, jego rasę, cechy osobnicze oraz warunki otoczenia;
 • w miejscach wspólnego użytku, osoba sprawująca opiekę nad zwierzęciem powinna być zdolna do kontroli jego zachowania;
 • właściciel lub opiekun powinien dopilnować, aby zwierzę nie było źródłem uciążliwego hałasu dla innych;
 • w miejscach publicznych, terenach wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania zasad ustanowionych przez zarządców tych terenów.

 

 1. Sprzątanie po swoim pupilu:
 • należy dopilnować, aby zwierzęta przebywały w odpowiednich warunkach, aby ich odchody nie były źródłem nieprzyjemnego zapachu;
 • należy usuwać odchody z miejsc publicznych, części wspólnych nieruchomości.

 

 1. Zwolnienie ze smyczy:
 • w miejscach publicznych, nieruchomościach wspólnych, pies powinien być prowadzony na smyczy – zwolnienie ze smyczy dozwolone jest wówczas, gdy pies oznakowany jest w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna,
  a osoba nadzorująca psa, jest w stanie w pełni kontrolować jego zachowanie;
 • pies zwolniony ze smyczy powinien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej;
 • na terenach otwartych, o małym natężeniu pieszych, pies zwolniony ze smyczy nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej – w tym przypadku osoba nadzorująca powinna sprawować pełną kontrolę nad zwierzęciem;
 • psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu;
 • liczba psów wyprowadzanych równocześnie nie może być większa niż 5.

 

 1. Szczepienia, przypadki pogryzienia:
 • należy pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych przeciwko wściekliźnie, wykonywanych przez lekarza weterynarii nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia oraz powtarzanie szczepienia co roku;
 • przypadki pogryzienia, właściciel lub opiekun powinien niezwłoczne zgłosić do lekarza weterynarii oraz zastosować się do jego zaleceń.

 

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania i opieki:
 • pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałem, opadami;
 • stały dostęp do wody oraz odpowiedniej ilości pożywienia;
 • miejsce pozwalające na odpoczynek;
 • godne traktowanie, niewyrządzające krzywdy;
 • zaopatrzenie zwierzęcia w adresatkę, w przypadku gdy zwierzę puszczane jest poza teren prywatny – zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli
  i bez oznakowania umożliwiającego identyfikacje właściciela;
 • trzymanie zwierzęcia na uwięzi w sposób stały nie dłużej niż 12 godzin, przy czym nie może powodować to uszkodzeń ciała, cierpienia czy ograniczać niezbędny ruch -  długości uwięzi nie może być krótsza niż 3m.  

 1. Zgłaszanie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną:

Osoba, która chce prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną, powinna złożyć wniosek do organu właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, w celu uzyskania zezwolenia, które wydawane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z Rozporządzeniem, wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.