„Zwierzęta bezdomne” to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

  • W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zwierzęciem, którego z pewnością ktoś szuka i zależy mu na jego szybkim odnalezieniu;
  • W drugim zaś, ze zwierzęciem w stosunku, do którego ktoś dopuścił się przestępstwa.

W obu przypadkach zwierzęta nagle straciły opiekę i wymagają podjęcia działań ze strony człowieka, w celu udzielenia im jak najszybszej pomocy, zapewnienia dostępu do pożywienia, bezpiecznego schronienia. Dalsze działania polegają na ustaleniu, kto jest właścicielem zwierzęcia, aby mogło wrócić  do domu. Jeśli to się nie uda, podejmowane są czynności mające na celu znalezienie zwierzęciu nowego domu.  

Jak pomóc bezdomnemu zwierzęciu ?

Jeśli zauważymy, że zwierzę błąka się po okolicy, jest zaniedbane lub ranne, wygląda na chore, zabiedzone:

  1. Oceniamy stan zwierzęcia – ranne lub chore wymaga szybkiej interwencji.
  2. Możemy je zabezpieczyć np. poprzez umieszczenie w kartonie, przeniesienie do bezpiecznego pomieszczenia, ogrodzonego terenu.
  3. Robimy rozpoznanie – w tym celu możemy zapytać np. sąsiadów, przechodniów, czy nie wiedzą, kto jest właścicielem zwierzęcia.
  4. Sprawdzamy czy zwierzę nie ma adresatki, obróżki, breloczka np. z nr telefonu, adresem, aby skontaktować się właścicielem.
  5. Powiadamiamy odpowiednie służby tj., Straż Miejska, Straż Gminna, Policja lub organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt.
  6. Jeżeli mamy taką możliwość, pozostajemy na miejscu do czasu przyjazdu odpowiednich służb.

 W przypadku zwierząt agresywnych zachowujemy szczególną ostrożność, działania należy ograniczyć i powiadomić odpowiednie służby.